Türkcan Baykal

291

Hekim, klinik psikolog ve insan hakları savunucusu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 1991-2010 yılları arasında TİHV İzmir’de Tedavi Merkezi Koordinatörü ve Başvuru Hekimi olarak çalıştı. Halen TİHV İzmir’de konsültan hekim, terapist ve eğitimci olarak çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma alanları: İşkence ve diğer kötü muamelelerin fiziksel ve ruhsal bulgularının araştırılması,belgelenmesi, işkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyonu; bireysel ve kitlesel travmaların psikososyal etkileri; insan eliyle oluşturulan travmalara psikososyal yaklaşımlar;  erk/ek eliyle şiddet; cezaevleri, tecrit ve sağlık; yetişkinlere yönelik psikoterapötik destekler.