Tarık Beyhan

280

Tarık Beyhan, profesyonel yaşantısının çoğunluğunu bilişim teknolojileri ve iletişim alanlarında sürdürdü. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde gönüllü olarak bilişim güvenliği ve bilgisayar ağları üzerine eğitimler verdi. İnsan hakları ve özgürlükler üzerine çalışan sivil toplum örgütlerinde çeşitli gönüllü görevler üstlendi. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği’ndeki eğitimini yarım bıraktı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Beyhan, insan hakları alanındaki çalışmalarını Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nde Kampanyalar ve İletişim Direktörü olarak sürdürüyor.