Feride Aksu Tanık

217

Tıp doktoru, Halk Sağlığı Profesörü. TİHV Akademide çalışmaktadır. TİHV Kurucular Kurulu ve TTB Etik Kurulu üyesi. Barış imzacısı olduğu için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevinden ihraç edildi. Çalışma alanları sağlık politikaları, sağlık hakkı, sağlıkta eşitsizlikler, olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumudur.