Étienne Balibar

279

Paris Nanterre Üniversitesi’nde emeritus profesör olan Étienne Balibar, aynı zamanda Kingston Üniversitesi’ndeki (Londra) Modern Avrupa Felsefesi kürsüsünün de başkanlığını sürdürmektedir. Çalışmalarında Avrupa ırkçılığı, sınır kavramı, Avrupa yurttaşlığının mümkün veya arzu edilir olup olmadığı, şiddet, kimlik ve özgürleşme gibi soruları ele almaktadır. Başka dillerin yanı sıra Türkçeye de çevrilen son dönem çalışmaları: Biz, Avrupa Halkı: Ulusaşırı Yurttaşlık Üzerine Düşünceler (2008), Şiddet ve  Medenilik (2014), EşitlikÖzgürlük (2016),  Yurttaşlık (2016).