Éric Fassin

211

Paris Saint Denis Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde sosyoloji profesörü ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nün eş başkanı olan Éric Fassin, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin de kurucu üyesidir. Dünya çapındaki birçok üniversitede misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Cinsel demokrasi ve ırksal demokrasi üzerine yaptığı çalışmaları, 2012 tarihli kitabında “güvencesiz demokrasi” olarak adlandırdığı daha geniş bir düşünce çerçevesiyle birleştirmiştir. 2017’de yayımlanan “popülizm” konulu kitabı, başka dillerin yanı sıra Popülizm: Büyük Hınç adıyla Türkçeye de çevrilmiştir. Risk altındaki akademisyenleri destekleyen çeşitli uluslararası ağlarda yer almaktadır.