Ahmet İnsel

264

İktisatçı ve siyaset bilimci. 1955’te İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini Sorbonne Üniversitesi’nde (Paris 1) tamamladı ve aynı üniversitede iktisat alanında doktora yaptı. Sorbonne ve Galatasaray Üniversitesilerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkçe yayımlanmış kitapları: Türkiye Toplumunun Bunalımı (1990), İktisat İdeolojisinin Eleştirisi (1993), Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye (1996), Solu Yeniden Tanımlamak (2000), Neo-Liberalizm: Hegemonyanın Yeni Dili (2004), Ergenekon’a Gelmeden… (Ümit Kıvanç’la birlikte, 2008), Ermeni Tabusu Üzerine Diyalog (Michel Marian’la birlikte, 2010), Sosyalizm: Esasa, Ufka ve Bugüne Dair (2010), Türkiye’de Ordu (Ali Bayramoğlu’yla birlikte, 2013), Şiddet, Siyaset ve Medenilik (Étienne Balibar ve Pınar Selek’le birlikte, 2014).